Výsledky

 1. OSLM 5P/33/2014 – KSZA 9CoP/110/2014
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Žilina a Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudcovia – Mgr. Juraj Lukáč, JUDr. Ladislav Mejstrík a JUDr. Ján Burik
   a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2014:5614205015.2

ROZSUDOK V MENE Súd: Krajský súd Žilina
Spisová značka: 9CoP/110/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu 2014-23 zo dňa 9. 10. 2014, takto

r o z h o d o l :

Rozsudok okresného súdu p o t v r d z u j vecí a
rodiny v Liptovskom Mikuláši z 5. 3. a 4. 6. 2014 nepovažuje za neaktuálne. K návrhu sa 33/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5614205015
Dátum vydania rozhodnutia: 09. 10. 2014
Meno 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (723 ms)