Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 2T/75/2014
  Trestné právo – Rodina a mládež
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
   ECLI: ECLI:SK:OSLM:2015:5614010231.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Liptovský 5614010231
Dátum vydania rozhodnutia: 11. 03. 2015
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč Mikuláš samosudcom Mgr. Jurajom Lukáčom na hlavnom pojednávaní dňa 11.
3. 2015 v Liptovskom Mikuláši n n é h o ,

že
od decembra 2012 do 11. 3. 2015 s výnimkou mesiaca február 2015, kedy zaplatil doposiaľ
zaplatil dlžné výživné vo výške 50,- eur dňa 26. 2. 2015. Bolo to spolu na obidve deti 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (840 ms)