Súdne konania

Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 2T/55/2014
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
   ECLI: ECLI:SK:OSLM:2016:5614010131.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Liptovský 5614010131
Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2016
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč Kvetoslavy Staroňovej na hlavnom pojednávaní dňa 18. 4. 2016 v Liptovskom
Mikuláši takto

r o z h o d o l 2016
medzi obvinenou M. L., nar. XX. X. XXXX v C. L., trvale bytom C. W., Q. XXX/X a Okresnou 138 písm. j/ Tr. zákona.

Obvinená a prokurátor na hlavnom pojednávaní dňa 18. 4. 2016 zhodne 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (574 ms)