Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 2T/16/2017
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
   ECLI: ECLI:SK:OSLM:2017:5617010075.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Liptovský Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 2T/16/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu 5617010075
Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč Ľudovíta Surovčeka na verejnom zasadnutí dňa 20. 3. 2017 v Liptovskom Mikuláši,
takto

r o z h o d o l 2017
a 20. 3. 2017 medzi obvinenými Q. Š., nar. X. X. XXXX v R. V., trvale bytom M.Ý. XXX, okres R. V 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (3 465 ms)