Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 2T/100/2017
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
   ECLI: ECLI:SK:OSLM:2017:5617010424.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Liptovský Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 2T/100/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu 5617010424
Dátum vydania rozhodnutia: 04. 12. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč Dany Tušovej na verejnom zasadnutí dňa 4. 12. 2017 v Liptovskom Mikuláši,
takto

r o z h o d o l 2017 medzi obvineným F. S., nar. XX. X. XXXX S. U. O., trvale bytom U. C., N. XXX/XX a Okresnou 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (996 ms)