Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 0T/2/2019
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
   ECLI:SK:OSLM:2019:5619010005.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Liptovský Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 0T/2/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 5619010005
Dátum vydania rozhodnutia: 05. 01. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč
ECLI Mikuláš sudcom pre prípravné konanie Mgr. Jurajom Lukáčom dňa 5. 1. 2019 v
Liptovskom Mikuláši n é h o ,

že
dňa 4. 1. 2019 v čase o 12.25 hod. v predajni Billa nachádzajúcej sa v OD Prior na 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 318 ms)