Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 5Csp/2/2019
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Magdaléna Andreánska
   Andreánska
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2019:6118347818.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 5Csp/2/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 6118347818
Dátum vydania rozhodnutia: 23. 04. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Magdaléna o d n e n i e :

1. Žalobou, doručenou súdu dňa 24. 1. 2019 sa žalobca, prostredníctvom právneho súd Banská Bystrica
vyzval žalobcu výzvou zo dňa 15. 1. 2019 na pokračovanie v konaní na súde 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (672 ms)