Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 0T/4/2020
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Silvia Lesňáková
   ECLI: ECLI:SK:OSLM:2020:5620010031.4

Rozhodnutie
Okresný súd Liptovský Mikuláš samosudkyňou Mgr Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 0T/4/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 5620010031
Dátum vydania rozhodnutia: 27. 05. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Silvia Lesňáková Silviou Lesňákovou na hlavnom pojednávaní dňa
27. mája 2020 v Liptovskom Mikuláši, takto

r o z h o d uzavretú dňa 27. 5.
2020 v konaní pod č. 2 Pv 40/20/5505 na Okresnej prokuratúre Liptovský Mikuláš medzi 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 367 ms)