Spisová značka
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 3T/6/2020
  Trestné právo – Rodina a mládež
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Silvia Lesňáková
   ECLI: ECLI:SK:OSLM:2020:5620010033.3

Rozhodnutie
Okresný súd Liptovský Mikuláš samosudkyňou Mgr Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 3T/6/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 5620010033
Dátum vydania rozhodnutia: 06. 07. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Silvia Lesňáková Silviou Lesňákovou na hlavnom pojednávaní dňa
6. júla 2020 v Liptovskom Mikuláši, takto

r o z h o d 19/5505-4 zo dňa 20.
1. 2020, pre skutok, ktorý mala spáchať tak, že

hoci jej vyživovacia povinnosť 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 680 ms)