Výsledky

  1. OSPN 15C/145/2013 – KSTT 10Co/189/2017 – KSTT… Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 11 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
    Súdy – Krajský súd Trnava a Okresný súd Piešťany
    Sudcovia – JUDr. Jaroslav Ivan, JUDr. Gabriela Brišková, JUDr. Dominika Horváthová, JUDr. Zlatica Javorová a JUDr. Terézia Mecelová
     Miroslava Glosová
ECLI: ECLI:SK:OSPN:2016:2513211941.12

Uznesenie
Okresný súd Piešťany v spore žalobkyne T 16. mája 2016 č. k. 15C/145/2013-195 takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd odvolanie o d m i e t znení neskorších predpisov, účinný
do 30. júna 2016), § 72 ods. 1, § 73 ods. 1, 2, § 74 vyhlášky deň 26. apríla 2016 v budove súdu
prvej inštancie. Svedočné predstavovalo náhradu cestovných zachované.

5. Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť CSP. Odvolací súd, pristupujúci k rozhodovaniu v tejto 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 707 ms)