Výsledky

 1. OSRS 9C/168/2012 – KSBB 14Co/921/2015 – NSSR…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Najvyšší súd Slovenskej republiky, Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudcovia – JUDr. Ivan Ďalak, JUDr. Mária Podhorová a JUDr. Jana Zemaníková
   ECLI:SK:OSRS:2015:6912212798.2 Uznesenie Okresný súd v  2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivan Ďalak ECLI Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/921/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Rimavská Sobota zo dňa 29. 06. 2015 č. k. 9C/168/2012 - 15 k. 14Co/921/2015-44, takto r o z h o d o l : I. Návrh 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (661 ms)